OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

• Oddziały Okręgowe SKwP przystępują do konkursów na projekty finansowane z EFS

Oddziały Okręgowe SKwP przystępują do konkursów na projekty finansowane z EFS

 

O/O w Bydgoszczy – projekt w Priorytecie VIII „Regionalne kadry gospodarki”,

O/O w Częstochowie – projekt „Kompetentne kadry finansistów dla Śląska”,

O/O w Gorzowie Wielkopolskim – dwa projekty: jeden w Priorytecie VIII „Regionalne kadry gospodarki w regionie”, drugi w Priorytecie IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,

O/O we Wrocławiu – cztery projekty: „Pomoc w tworzeniu bezpiecznych procedur działalności dolnośląskich przedsiębiorstw”, „Podatki i inne daniny publiczne w działalności dolnośląskich przedsiębiorstw”, „Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach”, „Dobra praca w kadrach i płacach”,

O/O w Katowicach – projekt w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w okresie 2007-2013,

O/O w Rzeszowie – projekt w Priorytecie VIII „Regionalne kadry gospodarki”,

O/O w Suwałkach – dwa projekty: „Szkolenie Twoją szansą na rozwój kariery” oraz „Umiesz=Pracujesz”,

O/O w Zielonej Górze – projekt w Priorytecie IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,

COSZ – projekt w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
 

 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE