OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Informacje

 • Debata o zawodzie księgowego

  O obecnym stanie zawodu księgowego i perspektywach jego rozwoju w siedzibie Zarządu Głównego SKwP dyskutowali przedstawiciele środowiska księgowych z różnych regionów Polski. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. kształcenie i kwalifikacje księgowych, etyka zawodowa, konieczność ustawicznego doskonalenia zawodowego, rosnące i zmieniające się wymagania rynkowe, a także doradztwo podatkowe w pracy księgowych. Debatę prowadzili redaktorzy portalu Infor.pl.

 • Zmiany charakteru pracy księgowych to złożony proces Przyszłość księgowych to dominacja funkcji analityka i doradcy biznesowego w sprawach finansowych - mówi Franciszek Wala - prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Wywiad otwiera dyskusję na łamach dziennika na temat obecnego stanu i przyszłości zawodu księgowego. Zapraszamy
 • Standard KSR do publicznej dyskusji Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów". Zapraszamy do zgłaszania uwag do tego projektu w terminie do 30 kwietnia 2018 r. Prosimy o przesyłanie ich bezpośrednio na adres: sekretarz.ksr@mf.gov.pl
 • Dyskusje o zawodzie księgowego

  Dla środowiska księgowych informacje o próbach powrotu do regulowania usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są zaskakujące, zważywszy, że nie ma istotnych merytorycznie argumentów uzasadniających przywrócenie zniesionych regulacji, zaś ton niektórych wypowiedzi wręcz deprecjonuje rolę i zawód księgowego. Do zabrania głosu zaprosiliśmy osoby związane zawodowo z rachunkowością, jak również przedstawiciela pracodawców.

 • Usługi atestacyjne dla MŚP - wypełnij ankietę! EFAA i SKwP przeprowadza ankietę "Usługi atestacyjne dla MŚP" w celu poznania opinii polskich małych i średnich firm (MŚP) na temat audytu i usług alternatywnych dla audytu. Przeanalizowane i podsumowane wyniki zostaną przedstawione w raporcie. Zapraszamy!
 • Raport o rynku księgowych Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego udostępniło raport na temat rynku usług i zawodu księgowego w Polsce. Badania zostały sfinansowane z programu szwajcarskiego Swiss Contribution. Autorzy raportu korzystali między innymi z konsultacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną wersją raportu w języku angielskim i polskim
 • Rada Pracodawców rekomenduje szkolenia w certyfikacji zawodu księgowego

  Rada Pracodawców SKwP pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością. W 2016 r. Rada udzieliła rekomendacji szkoleniom prowadzonym na wszystkich czterech stopniach certyfikacji zawodu księgowego.

 • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ... to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług księgowych.
 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

 • Zostań Dyplomowanym Księgowym

  Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Aktualności

Zgłaszanie uwag do projektu KSR

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Stanowiska KSR w sprawie „ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Zapraszamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag w terminie do 15 czerwca 2018 r. na adres sekretarz.ksr@mf.gov.pl

więcej »

POSZUKIWANY ADMINISTRATOR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie poszukuje osoby na samodzielne stanowisko Administratora Systemu Informatycznego.

więcej »

Od kiedy możliwa blokada konta

Kolejnym etapem uszczelniania systemu VAT, po JPK i split payment, to automatyczne namierzanie transakcji, które mogą stanowić proceder wyłudzania podatku. O tym m.in. co to jest STIR, jak działa, kiedy Szef KAS może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, pisze na kolumnie SKwP w "Rzeczpospolitej" Agata Paul.

więcej »

Finał Lidera Księgowości 2018 rozstrzygnięty

Prestiżowy tytuł Lidera Księgowości 2018 zdobyła Sylwia Loręcka z Włoszczowej. Drugie miejsce zajęła Grażyna Drohomirecka, a na trzecim miejscu uplasowała się Wioletta Anna Kowalczyk. Jury przyznało również wyróżnienie – tytuł Lidera Juniora – Magdalenie Walas. Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród w VII edycji konkursu Lider Księgowości, pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odbyło się 13 kwietnia 2018 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie podczas uroczystej Gali Finałowej.

więcej »

II etap konkursu Księgowi Przyszłości

Rozpoczęły się zmagania II etapu zespołowego konkursu Księgowi Przyszłości, którego organizatorami są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i firma Soneta sp. z o.o. Do pierwszego etapu przystąpiło 516 zespołów w czterech kategoriach. Przez pierwsze sito kwalifikacyjne przeszło 491 drużyn. Rywalizacja w II etapie trwa do 25 kwietnia 2018 r. Za wszystkich trzymamy kciuki! Wyniki pierwszego etapu...

więcej »

Skutki podatkowe wycofania się ze spółki jawnej

Spółka jawna jest nadal bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Głównymi jej zaletami są nieskomplikowane zasady utworzenia i zrządzania takim podmiotem przez wspólników. Jeśli wspólnikami są jedynie osoby fizyczne i spółka jawna nie osiąga znacznych wyników finansowych, atutem tej formy prowadzenia działalności jest także brak konieczności prowadzenia pełnej ewidencji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych. Jeśli jednak przedsiębiorcy chcieliby zrezygnować z udziału w spółce, to sposobów jest wiele, niemniej kwestią priorytetową, nie tylko dla samych przedsiębiorców lecz także biur rachunkowych, które świadczą na ich rzecz usługi księgowe, staje się ocena skutków podatkowych zakończenia działalności. Problem ten rozważa Agata Paul w artykule "Jakie są skutki podatkowe wycofania się ze spółki jawnej" na kolumnie pod patronatem SKwP w "Rzeczpospolitej".

więcej »

Nowe obowiązki dla biur rachunkowych

Firmy usługowo prowadzące księgowość mają określone zadania, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - pisze Agata Kowalik w "Rzeczpospolitej" w artykule "Kolejne obowiązki dla biur rachunkowych", który ukazał się 28 marca 2018 r. - w dniu, w którym Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przyjętą przez Sejm 1 marca 2018 r. Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dokument m.in. definiuje organy administracji rządowej jako właściwe w sprawach przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Będą nimi minister finansów i Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

więcej »

Wypełnij ankietę!

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) przygotowała ankietę dla małych i średnich firm księgowych i audytorskich, która zwiera m.in. pytania dotyczące talentów nowego pokolenia, rozwoju technologii, marketingu oraz promowania marki. Ankieta została opracowana w 20 językach, w tym w języku polskim. Ankieta ma pomóc w zdiagnozowaniu i lepszym zrozumieniu wyzwań oraz szans stojących przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym firmami księgowymi i audytorskimi, co umożliwi udzielanie im jak najlepszej pomocy. Polska była dotąd w światowej czołówce respondentów. Liczymy, że tendencja ta zostanie utrzymana także i w tym roku! Zapraszamy! Ankieta jest anonimowa, zawiera 11 głównych pytań oraz 5 pytań w metryczce, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut.
Ankietę w języku polskim przygotował Dział współpracy z zagranicą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej »

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)

W sytuacji gdy aportowaniu podlega część jednostki, która nie jest wyraźnie wyodrębniona organizacyjnie i ewidencyjnie (jak np. oddział, wydział, zakład), wówczas do prawidłowego zakwalifikowania aportu pod względem podatkowym wymagana jest zespołowa konsultacja z udziałem menedżera, prawnika i księgowego, gdyż muszą być uwzględniane aspekty aportu z punktu widzenia wszystkich tych specjalności - pisze Agata Kowalik w artykule "Korzyści podatkowe daje aport tylko zorganizowanego biznesu" na kolumnie SKwP w "Rzeczpospolitej"

więcej »

Informacje ze świata

Księgowi w walce z korupcją

Ponad dwie trzecie (69%) z 176 krajów, ocenionych w rankingu Transparency International z 2016 r. w sprawie postrzegania korupcji, uzyskało poniżej 50 na 100 możliwych punktów (przy czym 0 punktów oznacza ekstremalną korupcję a 100 jej całkowity brak). Oczywiście, jest jakaś droga do rozwiązania problemu globalnej korupcji.

więcej »

Modele biznesowe o obiegu zamkniętym

W 2014 stwierdziłem, że gospodarka i modele biznesu o obiegu zamkniętym (z ang. circular economy) są kluczowe dla przeniesienia starego modelu gospodarki przemysłowej do XXI wieku, czyli dopasowania go do danych celów oraz umożliwienia reakcji na negatywny wpływ produkcji i konsumpcji na społeczeństwo i środowisko. Dzisiaj modele biznesowe o obiegu zamkniętym nie są normą, ale zaczynają stawiać wyzwania przed wieloma sektorami na całym świecie.

więcej »

Księgowi wobec naruszenia prawa i regulacji

Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations, NOCLAR) to międzynarodowy standard etyki dla zawodowych księgowych. Po raz pierwszy standard wyznacza ramy, którymi powinni kierować się księgowi, gdy dowiedzą się o potencjalnym czynie zabronionym, którego dopuścił się ich klient lub pracodawca.

więcej »

Co to jest NOCLAR - film

Jest to opracowany przez działającą przy IFAC Radę ds. Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych standard, który wszedł w życie 15 lipca 2017 r. NOCLAR określa sposób postępowania zawodowych księgowych wobec przypadków naruszenia przepisów prawa i regulacji.

więcej »

Księgowi a uczenie się maszyn

Obecnie pojawiło się wiele obaw i szumu wokół sztucznej inteligencji, i jej wpływu na księgowych. Według badań firmy Gartner, większość zastosowań sztucznej inteligencji osiąga szczyt „nadmuchanych oczekiwań”, co oznacza, że oczekiwania są wysokie i wiele technologii już nie radzi sobie z ich spełnieniem. Nie znaczy to jednak, że sztuczna inteligencja przepadnie. To oznacz, że zaczynamy przebijać się przez szum i planować realistyczne zastosowania dla sztucznej inteligencji. Część z nich będzie przydatna dla księgowych, a wiele zostanie wykorzystanych przez firmy, dla których pracujemy.

więcej »

Kluczowe umiejętności Księgowych - film

Tom Hood, dyrektor wykonawczy ze Stowarzyszenia Księgowych w Maryland mówi o najważniejszych umiejętnościach księgowych w dobie sztucznej inteligencji, robotów i uczenia się maszyn. Jaka umiejętność jest numerem jeden? Empatia i nawiązywania relacji, a kolejna to…współpraca.

więcej »

Polecamy

 • Kaledarium
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Księgowi Przyszłości
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE