OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Informacje

 • Zarządzanie obsługą spraw kadrowych wpisane do ZSK

  Zgłoszona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” została włączona do zintegrowanego systemu kwalifikacji (obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” do ZSK - Monitor Polski "Dziennik Urzędowy RP" z 19 grudnia 2018 r., poz. 1237).

 • O VAT i nie tylko Katarzyna Tomala - doradca podatkowy i wykładowca SKwP, w programie "Rzecz o Prawie" rozmawiała o podatkach, w tym o VAT, z red. Anną Wojdą. Zapraszamy
 • Księgowy buduje swój wizerunek

  W dobie internetu, mediów społecznościowych i konkurencji na rynku, prezencja księgowego i odpowiednia reklama biura rachunkowego może być bardzo ważne, jak pisze Grażyna J. Leśniak w "Rzeczpospolitej". Komentuje Jerzy Koniecki - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

 • Podatki 2019

  W programie „#RZECZoPRAWIE” red. Anna Wojda rozmawia z Anetą Lech – prawnikiem, doradcą podatkowym, wykładowcą SKwP, m.in. o podatkach w 2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem VAT. Zapraszamy!

 • Wywiad w programie „Rzecz o Prawie”

  Gościem programu w środę (28.11.2018 r.) „Rzecz o Prawie” w Rzeczpospolita TV był Jerzy Koniecki – wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP. W rozmowie z red. Markiem Domagalskim Jerzy Koniecki odniósł się do przeprowadzonej w 2014 r. ustawy "deregulacyjnej" – znoszącej wymóg posiadania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • Księgowi w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości

  Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz uczestnicy spotkania jednostek organizacyjnych SKwP 15 października 2018 r. w Poznaniu, podczas uroczystej sesji 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rachunkowość i zawód księgowego w okresie 1918-2018, wysłuchali okolicznościowych wystąpień i przyjęli deklarację. Sesję zakończył koncert Polska pieśń romantyczna.

 • Rada Pracodawców rekomenduje szkolenia w certyfikacji zawodu księgowego

  Rada Pracodawców SKwP pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością. W 2016 r. Rada udzieliła rekomendacji szkoleniom prowadzonym na wszystkich czterech stopniach certyfikacji zawodu księgowego.

 • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ... to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług księgowych.
 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

 • Zostań Dyplomowanym Księgowym

  Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Aktualności

JAKI JEST WSPÓŁCZESNY KSIĘGOWY? WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Zapraszamy do wypełnienia krótkich ankiet oraz do polecenia ich znajomym. Im więcej osób je wypełni, tym bardziej rzetelne uzyskamy informacje. Dziękujemy!

więcej »

Posiedzenie Zarządu Głównego SKwP

Na posiedzeniu Zarządu Głównego SKwP, które odbyło się 17 grudnia 2018 r., omawiano m.in. zagadnienia sprawozdawczo-wyborcze związane z XXII Krajowym Zjazdem Delegatów SKwP, zaplanowanym na 24-25 czerwca 2019 r. w Jachrance. Uroczystym punktem posiedzenia było przyznanie Krystynie Cebuli z Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie oraz Dorocie Szewczak z Oddziału Wielkopolskiego SKwP w Poznaniu najwyższej honorowej odznaki złotej z diamentem "Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". Gratulujemy!

Ważne! ZUS - projekt e-akta

ZUS wprowadza projekt e-akta – przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. Zmiany przepisów dają pracodawcy możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej (obecnie obowiązkowa jest papierowa postać). Pracodawca sam będzie decydował, czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej, czy elektronicznej. Będzie można zamienić dotychczasową dokumentację papierową na elektroniczną. Projekt ten jest niezwykle ważny społecznie i obejmie swym zasięgiem 2 514 556 pracowników (płatników składek) oraz 11 mln. pracowników (ubezpieczonych).

więcej »

O czym przedsiębiorca wiedzieć powinien

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie, 13 grudnia 2018 r., odbyła się konferencja Czego wielu przedsiębiorców i managerów nie robi, choć robić powinno? Legalne możliwości poszerzenia wiedzy o swojej firmie oraz przedsiębiorstwach partnerów i kontrahentów. Konferencję prowadzili: Ryszard Gorycki – sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, biegły rewident oraz Zbigniew Żurek – wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Społecznego, przewodniczący Rady Pracodawców SKwP.

więcej »

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu SKwP

Upowszechniając zasady Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza na kolejną VI edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości.

więcej »

ŚWIATOWY KONGRES KSIĘGOWYCH 2018

Co cztery lata odbywa się Światowy Kongres Księgowych (ŚKK), organizowany przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) oraz wybraną krajową organizację zawodowych księgowych – w 2018 roku było nią Stowarzyszenie Dyplomowanych Księgowych Australii i Nowej Zelandii. ŚKK stanowi dla środowiska księgowych i audytorów oraz świata akademickiego niezwykle ważne wydarzenie.

więcej »

Brexit - konsekwencje dla przedsiębiorców!

Umowa wyjścia i deklaracja dotycząca ram przyszłych relacji to pakiet. Bez ratyfikacji przez UE i UK całości nie będzie porozumienia. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii 22 listopada br. odbyło się spotkanie, dotyczące konsekwencji brexitu dla prowadzonej działalności gospodarczej, zwłaszcza w wariancie no deal. Przedstawiono na nim stan dotychczasowych negocjacji, co udało się uzgodnić i z czym muszą liczyć się polscy przedsiębiorcy, jeśli brexit nastąpi bez ratyfikowania porozumienia przez Wielką Brytanię i Unię Europejską.

więcej »

Rozstrzygnięte konkursy Rady Naukowej SKwP

Na uroczystym posiedzeniu w siedzibie Zarządu Głównego SKwP wręczono nagrody i wyróżnienia w 49. edycji konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z rachunkowości oraz w 5. edycji konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości.

więcej »

Raportowanie niefinansowe - wypełnij ankietę!

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, dotyczącym raportowania niefinansowego, które umożliwi zebranie informacji i opinii od szerokiego grona interesariuszy. Będzie również cennym wkładem przy realizacji projektu „Raportowanie niefinansowe”, którego główny cel stanowi opracowanie tzw. dobrych praktyk w obszarze raportowania niefinansowego w Polsce.

więcej »

Informacje ze świata

Księgowi w walce z korupcją

Ponad dwie trzecie (69%) z 176 krajów, ocenionych w rankingu Transparency International z 2016 r. w sprawie postrzegania korupcji, uzyskało poniżej 50 na 100 możliwych punktów (przy czym 0 punktów oznacza ekstremalną korupcję a 100 jej całkowity brak). Oczywiście, jest jakaś droga do rozwiązania problemu globalnej korupcji.

więcej »

Modele biznesowe o obiegu zamkniętym

W 2014 stwierdziłem, że gospodarka i modele biznesu o obiegu zamkniętym (z ang. circular economy) są kluczowe dla przeniesienia starego modelu gospodarki przemysłowej do XXI wieku, czyli dopasowania go do danych celów oraz umożliwienia reakcji na negatywny wpływ produkcji i konsumpcji na społeczeństwo i środowisko. Dzisiaj modele biznesowe o obiegu zamkniętym nie są normą, ale zaczynają stawiać wyzwania przed wieloma sektorami na całym świecie.

więcej »

Księgowi wobec naruszenia prawa i regulacji

Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations, NOCLAR) to międzynarodowy standard etyki dla zawodowych księgowych. Po raz pierwszy standard wyznacza ramy, którymi powinni kierować się księgowi, gdy dowiedzą się o potencjalnym czynie zabronionym, którego dopuścił się ich klient lub pracodawca.

więcej »

Co to jest NOCLAR - film

Jest to opracowany przez działającą przy IFAC Radę ds. Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych standard, który wszedł w życie 15 lipca 2017 r. NOCLAR określa sposób postępowania zawodowych księgowych wobec przypadków naruszenia przepisów prawa i regulacji.

więcej »

Księgowi a uczenie się maszyn

Obecnie pojawiło się wiele obaw i szumu wokół sztucznej inteligencji, i jej wpływu na księgowych. Według badań firmy Gartner, większość zastosowań sztucznej inteligencji osiąga szczyt „nadmuchanych oczekiwań”, co oznacza, że oczekiwania są wysokie i wiele technologii już nie radzi sobie z ich spełnieniem. Nie znaczy to jednak, że sztuczna inteligencja przepadnie. To oznacz, że zaczynamy przebijać się przez szum i planować realistyczne zastosowania dla sztucznej inteligencji. Część z nich będzie przydatna dla księgowych, a wiele zostanie wykorzystanych przez firmy, dla których pracujemy.

więcej »

Kluczowe umiejętności Księgowych - film

Tom Hood, dyrektor wykonawczy ze Stowarzyszenia Księgowych w Maryland mówi o najważniejszych umiejętnościach księgowych w dobie sztucznej inteligencji, robotów i uczenia się maszyn. Jaka umiejętność jest numerem jeden? Empatia i nawiązywania relacji, a kolejna to…współpraca.

więcej »

Polecamy

 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE