OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Informacje

 • Jaki będzie księgowy przyszłości? Uczestnicy międzynarodowej konferencji „Przyszłość zawodu księgowego”, która odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Wieliczce, nie otrzymali precyzyjnej odpowiedzi na tytułowe pytanie, ale przedyskutowali kilka niezwykle ważnych dla tego zawodu zagadnień.
 • Debata o zawodzie księgowego

  O obecnym stanie zawodu księgowego i perspektywach jego rozwoju w siedzibie Zarządu Głównego SKwP dyskutowali przedstawiciele środowiska księgowych z różnych regionów Polski. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. kształcenie i kwalifikacje księgowych, etyka zawodowa, konieczność ustawicznego doskonalenia zawodowego, rosnące i zmieniające się wymagania rynkowe, a także doradztwo podatkowe w pracy księgowych. Debatę prowadzili redaktorzy portalu Infor.pl.

 • JAKI JEST WSPÓŁCZESNY KSIĘGOWY? WYPEŁNIJ ANKIETĘ Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Zapraszamy do wypełnienia krótkich ankiet oraz do polecenia ich znajomym. Im więcej osób je wypełni, tym bardziej rzetelne uzyskamy informacje. Dziękujemy!
 • Zmiany charakteru pracy księgowych to złożony proces Przyszłość księgowych to dominacja funkcji analityka i doradcy biznesowego w sprawach finansowych - mówi Franciszek Wala - prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Wywiad otwiera dyskusję na łamach dziennika na temat obecnego stanu i przyszłości zawodu księgowego. Zapraszamy
 • Dyskusje o zawodzie księgowego

  Dla środowiska księgowych informacje o próbach powrotu do regulowania usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są zaskakujące, zważywszy, że nie ma istotnych merytorycznie argumentów uzasadniających przywrócenie zniesionych regulacji, zaś ton niektórych wypowiedzi wręcz deprecjonuje rolę i zawód księgowego. Do zabrania głosu zaprosiliśmy osoby związane zawodowo z rachunkowością, jak również przedstawiciela pracodawców.

 • Raport o rynku księgowych Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego udostępniło raport na temat rynku usług i zawodu księgowego w Polsce. Badania zostały sfinansowane z programu szwajcarskiego Swiss Contribution. Autorzy raportu korzystali między innymi z konsultacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną wersją raportu w języku angielskim i polskim
 • Rada Pracodawców rekomenduje szkolenia w certyfikacji zawodu księgowego

  Rada Pracodawców SKwP pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością. W 2016 r. Rada udzieliła rekomendacji szkoleniom prowadzonym na wszystkich czterech stopniach certyfikacji zawodu księgowego.

 • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ... to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług księgowych.
 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

 • Zostań Dyplomowanym Księgowym

  Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Aktualności

Księgowi Przyszłości 2018 wybrani

Finał III edycji konkursu Księgowi Przyszłości odbył się14 czerwca 2018 r. Emocjonujący moment ogłoszenia wyników oglądali uczestnicy i widzowie konferencji „Księgowi Przyszłości. W erze zmian”. Organizatorami konkursu i konferencji są firma Soneta, producent oprogramowania enova365 oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

więcej »

Wyzwania dla księgowych w 2018 roku

Rozwój cyfryzacji, wprowadzenie licznych mechanizmów uszczelniających VAT, wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) oraz zmiany w CIT to największe wyzwania stojące obecnie przed księgowymi - wieścili uczestnicy konferencji z okazji Dnia Księgowego.

więcej »

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

„Małe i średnie firmy księgowe i audytorskie (MiŚFKiA) przyszłości w zmieniającym się świecie”. Celem ankiety jest wsparcie działań Grupy Edynburskiej oraz innych zawodowych organizacji księgowych (ZOK) na świecie w identyfikacji sposobów wsparcia MiŚFKiA w procesie dostosowywania się do zmieniającego się świata.

więcej »

Konferencja Litewskiego Stowarzyszenia Księgowych i Audytorów (LBAA)

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości, 18 maja 2018 r. w Wilnie odbyła się konferencja Litewskiego Stowarzyszenia Księgowych i Audytorów (LBAA). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowali: Stefan Czerwiński, członek Zarządu Głównego, prezes Oddziału Okręgowego w Lublinie oraz Grzegorz Matysek, członek zarządu spółki Doradca, członek SKwP.

więcej »

Strategiczne Forum Zawodu Księgowego 2018

Szóste spotkanie przedstawicieli profesjonalnych organizacji księgowych i biegłych rewidentów, czyli Strategiczne Forum Zawodu Księgowego 2018 (Accountancy Profession Strategic Forum – APSF 2018) odbyło się 18 kwietnia 2018 r. w Belgradzie. Jego organizatorami byli: Instytut Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW) oraz Serbskie Stowarzyszenie Księgowych i Audytorów (SAAA).

więcej »

Wizyta amerykańskich studentów

W siedzibie Zarządu Głównego SKwP, 16 maja 2018 r., odbyło się spotkanie władz Stowarzyszenia z dwudziestoosobową grupą studentów Wyższej Szkoły Biznesu im. Jamesa Haslama Uniwersytetu w Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Studentom ostatniego roku na kierunkach rachunkowość, podatki i rewizja podatkowa towarzyszyły wykładowczynie: Izabela M. Vandeest oraz Dana M. Parks.

więcej »

Składanie sprawozdań finansowych do KRS

zgodnie z ustawą z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (DzU 2018 poz. 398) od 15 marca 2018 r. ulega zmianie sposób składania sprawozdań finansowych do KRS.

więcej »

Dochowanie należytej staranności w VAT

W Ministerstwie Finansów, 25 kwietnia 2018 r., na spotkaniu kończącym etap konsultacji podatkowych, prowadzonych ze stroną społeczną, przedstawiono dokument „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (Metodyka). Zawiera on wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyli: minister finansów prof. Teresa Czerwińska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marian Banaś, wiceminister finansów Paweł Gruza oraz przedstawiciele przedsiębiorców, którzy brali udział w konsultacjach. „Metodyka" została skierowana do KAS, ale jest to również informacja dla przedsiębiorców, czym w ocenie należytej staranności kierują się urzędnicy.

więcej »

POSZUKIWANY ADMINISTRATOR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie poszukuje osoby na samodzielne stanowisko Administratora Systemu Informatycznego.

więcej »

Informacje ze świata

Księgowi w walce z korupcją

Ponad dwie trzecie (69%) z 176 krajów, ocenionych w rankingu Transparency International z 2016 r. w sprawie postrzegania korupcji, uzyskało poniżej 50 na 100 możliwych punktów (przy czym 0 punktów oznacza ekstremalną korupcję a 100 jej całkowity brak). Oczywiście, jest jakaś droga do rozwiązania problemu globalnej korupcji.

więcej »

Modele biznesowe o obiegu zamkniętym

W 2014 stwierdziłem, że gospodarka i modele biznesu o obiegu zamkniętym (z ang. circular economy) są kluczowe dla przeniesienia starego modelu gospodarki przemysłowej do XXI wieku, czyli dopasowania go do danych celów oraz umożliwienia reakcji na negatywny wpływ produkcji i konsumpcji na społeczeństwo i środowisko. Dzisiaj modele biznesowe o obiegu zamkniętym nie są normą, ale zaczynają stawiać wyzwania przed wieloma sektorami na całym świecie.

więcej »

Księgowi wobec naruszenia prawa i regulacji

Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations, NOCLAR) to międzynarodowy standard etyki dla zawodowych księgowych. Po raz pierwszy standard wyznacza ramy, którymi powinni kierować się księgowi, gdy dowiedzą się o potencjalnym czynie zabronionym, którego dopuścił się ich klient lub pracodawca.

więcej »

Co to jest NOCLAR - film

Jest to opracowany przez działającą przy IFAC Radę ds. Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych standard, który wszedł w życie 15 lipca 2017 r. NOCLAR określa sposób postępowania zawodowych księgowych wobec przypadków naruszenia przepisów prawa i regulacji.

więcej »

Księgowi a uczenie się maszyn

Obecnie pojawiło się wiele obaw i szumu wokół sztucznej inteligencji, i jej wpływu na księgowych. Według badań firmy Gartner, większość zastosowań sztucznej inteligencji osiąga szczyt „nadmuchanych oczekiwań”, co oznacza, że oczekiwania są wysokie i wiele technologii już nie radzi sobie z ich spełnieniem. Nie znaczy to jednak, że sztuczna inteligencja przepadnie. To oznacz, że zaczynamy przebijać się przez szum i planować realistyczne zastosowania dla sztucznej inteligencji. Część z nich będzie przydatna dla księgowych, a wiele zostanie wykorzystanych przez firmy, dla których pracujemy.

więcej »

Kluczowe umiejętności Księgowych - film

Tom Hood, dyrektor wykonawczy ze Stowarzyszenia Księgowych w Maryland mówi o najważniejszych umiejętnościach księgowych w dobie sztucznej inteligencji, robotów i uczenia się maszyn. Jaka umiejętność jest numerem jeden? Empatia i nawiązywania relacji, a kolejna to…współpraca.

więcej »

Polecamy

 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Obchody Dnia Księgowego
 • Współpraca

 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE